Crypto.be » Kennisbank » Welke nadelen zijn er verbonden aan de metaverse?

De metaverse blijkt in de toekomst een uitermate belangrijke rol te gaan spelen in ons leven. Wanneer we tegenwoordig bepaalde stukken lezen over deze toekomstige virtuele wereld lijkt de hoofdtoon dan ook grotendeels positief te zijn. Toch moet het gezegd dat een project niet alleen maar voordelen, maar ook potentiële risico’s met zich meebrengt. Dat is voor de metaverse niet anders.

Ben jij benieuwd welke potentiële nadelen er hier mogelijks aan verbonden kunnen zijn? Dan is het zeker interessant om je even te verdiepen in de aangehaalde metaverse nadelen hier op deze pagina.

Eén van de metaverse nadelen is potentiële verslaving

Metaverse nadelen verslaving

Verslaving is één van de potentiële metaverse nadelen

Er zijn verschillende vergelijkingen gemaakt tussen de metaverse en andere projecten die door de jaren heen op de markt zijn verschenen. Voor gamers geldt bijvoorbeeld dat de vergelijking met zogenaamde MMORPG’s al snel kan worden gemaakt. Het gaat hierbij om videogames waarin je als speler rondloopt in een open wereld met als doel om jouw personage beter of sterker te maken.

Dergelijke videogames kunnen sinds jaar en dag rekenen op ontzettend veel interesse. Ze kwamen helaas door de jaren heen ook verschillende keren negatief in het nieuws. Dit omdat mensen vaak hun computer maar niet konden afsluiten. In bepaalde landen vielen er zelfs doden.

Het verslavende karakter dat zo kenmerkend is voor deze videogames zou ook zomaar kunnen toeslaan in de metaverse. Het achterliggende principe van deze virtuele wereld verschilt immers nauwelijks van deze van een MMORPG zoals bijvoorbeeld World of Warcraft. Ook daarin kan je vriendschappen smeden met anderen, kan je mensen virtueel ontmoeten, bouwen aan je eigen virtuele bestaan, etc. Menig aantal experten stellen in de praktijk nu reeds dat het mogelijks sterk verslavende karakter kan worden bestempeld als één van de grootste risico’s van de metaverse.

Het “echte” sociale contact kan zomaar verwateren

Mensen hebben sociaal contact nodig. Dat wordt elke dag opnieuw bewezen. Dit gezegd hebbende is het van belang om altijd een onderscheid te blijven maken tussen enerzijds het echte sociaal contact en anderzijds virtueel sociaal contact. In de basis mogen beiden dan wel niet onaanzienlijke gelijkenissen vertonen met elkaar, toch is er wel degelijk sprake van een niet onbelangrijk verschil.

Voor mensen met geen of slechts weinig sociaal contact geldt in de praktijk dat ze niet zelden veel vatbaarder blijken te zijn voor bijvoorbeeld depressies of een burn-out. Daarnaast kan ook het eenzaamheidsgevoel op een zeker ogenblik een niet onbelangrijke rol gaan spelen. Het gevaar bestaat erin dat de metaverse ervoor zal zorgen dat mensen aanzienlijk minder vaak uit hun woning zullen komen. Hierdoor kan hun leven zich grotendeels virtueel gaan afspelen met een tekort aan lichamelijke affectie tot gevolg. Ook dit is een reëel risico dat niet mag worden onderschat.

Potentieel lek van persoonlijke gegevens als metaverse nadeel

Onze privacy en dan vooral de bescherming daarvan is door de jaren heen reeds meer dan behoorlijk op de proef gesteld. De kans is aanzienlijk dat we je daar helemaal niets nieuws mee vertellen. Dit gezegd hebbende lijkt de metaverse op dit vlak nog heel wat extra uitdagingen met zich mee te brengen. Je dient er namelijk rekening mee te houden dat er continue een aanzienlijke hoeveelheid aan data over jouw gedrag en leven online bijgehouden zal worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Je naam
  • Je adresgegevens in het echte leven
  • Hetgeen je zegt in de virtuele wereld
  • Welke handelingen je onderneemt in de metaverse

Letterlijk alles wat je doet of zegt zal bijgehouden worden, meer dan waarschijnlijk op de servers van enkele grootmachten op deze planeet. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de toekomstige metaverse van Meta, het bedrijf achter social media platform Facebook. Mochten deze servers ooit gehackt worden kan dat een significant risico voor de privacy van de gebruikers met zich meebrengen. De cryptomarkt heeft ons geleerd dat dit risico absoluut meer dan reëel is.

Risico op een behoorlijke (financiële) kloof om te overbruggen

Risicofactoren metaverse

Financiële kloof als metaverse risico

Wanneer we een blik werpen op de huidige metaverse-projecten die er bestaan komen we eigenlijk meteen tot de conclusie dat er ook enkele financiële kloven te overbruggen zijn. Lang niet iedereen heeft immers zomaar de financiële middelen voor handen om eigenaar te worden van bijvoorbeeld een stukje grond in de metaverse.

Nochtans zal dit uiteraard naar alle waarschijnlijkheid de basis worden voor het leven in deze virtuele wereld. De toekomst zal moeten uitwijzen hoe bedrijven of projecten precies van plan zijn om deze mogelijke financiële kloof te kunnen overbruggen. Mocht men daar niet in slagen dreigt dat er in ieder geval voor te gaan zorgen dat ook in de metaverse niet iedereen met “gelijke wapens” zal strijden.

Auteur van dit artikel

Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.