Crypto.be » Crypto voor beginners » Crypto beleggingsbudget berekenen

Als je verantwoord wilt beleggen in crypto is het natuurlijk belangrijk dat je alleen belegt met geld dat je kunt missen. Jouw crypto beleggingsbudget berekenen is daarvoor een goede basis. In dit artikel leggen we je uit hoe je jouw beleggingsbudget kunt berekenen en geven we je een aantal handige tips.

Beleggingsbudget berekenen: jouw inkomsten

Om te bekijken hoeveel geld er over is om te beleggen is het natuurlijk belangrijk om eerst te bekijken hoeveel inkomsten je elke maand hebt. De inkomsten zijn namelijk het startpunt om op verantwoorde wijze jouw beleggingsbudget te berekenen.

De grootste inkomstenpost is voor veel mensen het salaris of de uitkering. Deze zetten we dan ook bovenaan. Daarna komen er andere inkomsten. Heb je recht op betaling door een verzekering? Krijg je toegekende tegemoetkomingen? Ontvang je alimentatie, kinderbijslag of andere inkomsten? Zet deze als eerste onder elkaar op papier of in een Excel-sheet.

Beleggingsbudget crypto berekenen en bepalen

Inkomsten als startpunt voor het crypto beleggingsbudget berekenen

Hierbij geven wij 4 tips:

 • Bereken jouw inkomsten conservatief. Noteer alleen die inkomstenbronnen die al zeker goedgekeurd zijn en hanteer reële bedragen. Een voorbeeld: verwacht je een belastingteruggave van EUR 1.000,-? Neem deze dan niet op in jouw overzicht tot je een bevestiging hebt ontvangen waarbij zowel de betaling als het bedrag bevestigd wordt.
 • Tenzij je een professionele belegger bent is het in de regel niet de bedoeling om jouw winst uit belegging hier te noteren als je jouw beleggingsbudget wilt berekenen. Hoe je de winst (of verlies) uit beleggingen verwerkt leggen we verderop in dit artikel uit.
 • Maak de berekening van jouw beleggingsbudget per maand voor het hele jaar. Sommige inkomsten ontvang je misschien per kwartaal of per jaar.
 • Gebruik voor het bepalen van de inkomsten om jouw beleggingsbudget te berekenen alleen de feitelijke inkomsten. De stijgende waarde van een pensioenvoorziening reken je bijvoorbeeld niet mee als je die waardestijging in die periode niet op jouw bankrekening ontvangt.

Crypto beleggingsbudget berekenen: jouw uitgaven checken

Nu we de inkomsten op een rij hebben is het tijd voor de volgende stap: het in kaart brengen van de uitgaven. Hierbij onderscheiden we de vaste uitgaven en de variabele uitgaven.

Alle vaste lasten in kaart brengen

De vaste lasten zijn simpelweg alle kosten die je per periode moet betalen omdat je daarvoor een overeenkomst bent aangegaan. Toch is het verstandig om een tweedeling te maken. Veel beleggers onderscheiden de noodzakelijke vaste lasten en de vrijwillige vaste lasten.

De noodzakelijke vaste lasten zijn belangrijk

Als noodzakelijke vaste lasten zien we in dit kader de vaste lasten waar je niet zonder kan. Je kunt hierbij denken aan:

 • Huur of hypotheek
 • Eventuele erfpachtcanon
 • Belastingen
 • Kosten voor gas, water en licht
 • Verzekeringen (bijvoorbeeld de zorgverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, opstal- en inboedelverzekering en WAM-verzekering als je een auto hebt)
 • Kosten voor de auto
 • Abonnement voor internet en mobiel

Daarnaast zijn er een aantal vaste lasten die je wel hebt, maar die niet noodzakelijk zijn. Ook hier geven we een aantal voorbeelden van.

De niet-noodzakelijke vaste lasten, hoe nuttig zijn ze?

Naast deze noodzakelijke vaste lasten zijn er vaak nog veel meer vaste lasten die je in de loop der tijd bent aangegaan. Ook hier geven we een aantal voorbeelden van:

 • Abonnementen op sportverenigingen of fitnessclubs
 • Abonnementen op streaming-services
 • Extra kosten voor meer tv-zenders
 • Bezorgdiensten zoals een sokken abonnement of maaltijdservice etc.

Omdat je deze lasten nu goed in kaart brengt hebben we ook hier direct een aantal tips:

 • Maak ook hier een overzicht voor het hele jaar per maand. Sommige lasten, zoals bijvoorbeeld inkomstenbelasting of de rekening voor het water betaal je namelijk niet maandelijks, maar zijn natuurlijk wel van invloed op jouw ruimte voor beleggingsbudget.
 • Als je toch bezig bent, zet dan gelijk per relevante post de uiterste opzegdatum en vervaldatum in een overzichtje. Als je een maand voor de opzegdatum een notitie in jouw agenda zet heb je de gelegenheid om jouw kosten te vergelijken en te zien of er een goedkopere aanbieding is. Ook kun je abonnementen stoppen waar je geen gebruik meer van maakt.

Ook de variabele kosten wegen mee voor het berekenen van jouw beleggingsbudget

Tot slot zijn er de maandelijkse kosten die niet onder de vaste lasten vallen, maar waar je wel rekening mee moet houden. Zeker gelet op het berekenen van jouw crypto beleggingsbudget. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het boodschappengeld per week of per maand, uitgaven voor verzorging en cadeaus, een terugkerend etentje met vrienden en een afspraak om maandelijks een bedrag te sparen. Ook deze kun je op een rij zetten.

Zo bereken je jouw beleggingsbudget

Vervolgens kun je de variabele kosten en de vaste lasten bij elkaar optellen. De som van deze optelling trek je vervolgens af van jouw inkomsten. Als het goed is blijft er dan een vrij te besteden bedrag over.

Uit dit bedrag kun je vervolgens bepalen wat jouw beleggingsbudget kan worden. Het is daarbij niet realistisch om het hele vrij te besteden bedrag hiervoor aan te wenden. Er zullen namelijk altijd uitgaven zijn die je niet begroot hebt, maar die wel invloed hebben op jouw vrij te besteden geld.

Het is overigens een misverstand om te denken dat beleggen in crypto alleen rendabel is als je belegt met veel geld. Ook met een kleinere inleg valt al veel rendement te behalen. Dit kun je zien als we onze beleggingsstrategieën bespreken. Daarnaast is het juist aan te raden om niet te veel geld in één keer te beleggen. Hier lees je meer over als we ingaan op het risicomanagement bij cryptobeleggen.

Beleggingsbudget berekenen bij het beleggen

Nu je jouw beleggingsbudget berekend hebt weet je met welk bedrag je maandelijks kunt beleggen. De volgende vraag die opkomt is dan hoe je dit bedrag kunt inzetten. Hiervoor is een aantal factoren van belang.

Allereerst is het belangrijk jouw beleggingshorizon te bepalen. In een apart artikel leggen we uit hoe je jouw beleggingshorizon bepaalt. Vervolgens is het belangrijk om jouw risicomanagementstrategie te bepalen. Ook over het inrichten van jouw risicomanagement schreven we een apart artikel.

Uiteindelijk bepalen jouw beleggingsbudget, beleggingshorizon en risicomanagementstrategie hoe je jouw beschikbare kapitaal voor beleggingen daadwerkelijk in gaat zetten.

Beleggen en winsten nemen, vermijd deze valkuil

Het inzetten van jouw beleggingsbudget is het daadwerkelijk beleggen. Uiteraard focussen we ons hierbij op het beleggen in crypto. De grootste valkuil die je voor jezelf kunt graven is het beleggen op basis van emoties. Deze vorm je namelijk door wat je in de analyse van koersen ziet gebeuren.

Zo is er het bekende begrip FOMO (Fear of Missing Out). Je ziet de koersen stijgen en je bent bang dat je de spreekwoordelijke boot mist, dus je gaat kopen. Vaak zie je dan achteraf dat je net te laat bent. De koerswinst van de grote stijging heb je gemist doordat je te laat instapte en je ziet al redelijk snel een daling.

Tegenover FOMO staat FUD (fear, uncertainty, and doubt). Door het verspreiden van kwade geruchten proberen krachten de koersen te drukken. Jij ziet alleen een daling op papier en besluit snel te verkopen. Enige uren of dagen later blijkt de FUD inderdaad FUD te zijn en stijgen de koersen weer. Inmiddels ben jij een deel van jouw beleggingsbudget kwijt en een illusie armer.

Om dit te voorkomen kan je het beste beleggen volgens een strategie. Dit is een vooraf vastgesteld plan waarbij je jouw beleggingsbudget inzet volgens een vaste structuur en ook weer verkoopt volgens die structuur. Voor beginners in crypto zijn diverse strategieën op korte en lange termijn te volgen.

Tip: als je kiest voor een strategie is het belangrijk je hier zo veel mogelijk aan te houden, ook als jouw emoties op basis van de koersbewegingen iets anders zeggen.

Winst nemen: zo verwerk je dat in de berekening van jouw beleggingsbudget

Een van de aspecten van beleggen in crypto is het nemen van de winst. Ook voor het nemen van cryptowinst zijn diverse strategieën, de zogenoemde crypto exit-strategieën, beschikbaar. Deze hebben we uiteraard voor je uitgelegd.

Als je tot een exit besluit en jouw belegging in crypto verkoopt kunnen er 2 dingen gebeuren. Je kunt ervoor kiezen om tijdelijk geen reguliere cryptocurrency te kopen, maar jouw bezit om te zetten in stable coins omdat je later opnieuw wilt instappen (dit leggen we uit bij onze crypto exit strategieën). In dat geval verandert er niets voor jouw beleggingsbudget, want het geld van de verkoop komt niet binnen op jouw rekening.

Als je wel tot een echte uitbetaling overgaat is het de vraag hoe je die betaling verwerkt in de berekening van jouw beleggingsbudget. Hiervoor zijn grofweg 3 mogelijkheden:

 • Als je een doel hebt voor jouw beleggingen (zie de uitleg over beleggingshorizon) kun je de betaling niet als inkomsten verwerken. Je neemt deze dan op onder de variabele vaste lasten. Het is immers nog geen verplichting, maar je hebt voor jezelf wel een doel aan dit geld gekoppeld.
 • Als je uit bepaalde reserves hebt geput om te gaan beleggen en de inkomsten niet nodig hebt voor een beleggingsdoel kun je ervoor kiezen met de uitbetaling eerst die reserves weer aan te vullen.
 • Pas wanneer je de reserves aangevuld hebt en voor de winst geen beleggingsdoel hebt kun je het bedrag dat vrijkomt door de verkoop in de maand waarin het geld op jouw rekening gestort wordt meenemen als incidentele inkomsten. Deze kun je dan verwerken zoals hiervoor omschreven.

Tip: let erop dat het uitbetalen van cryptowinst gevolgen kan hebben voor de vermogensbelasting en inkomstenbelasting. Reserveer deze kosten eerst voordat je de 3 hiervoor beschreven mogelijkheden verkent.

Je weet nu hoe je jouw crypto beleggingsbudget moet berekenen. Ben jij benieuwd naar de volgende stap in onze stappenplan crypto voor beginners? Lees dan ons kennisartikel over het bepalen van jouw beleggingshorizon.

Auteur van dit artikel

Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.