Crypto.be » Crypto voor beginners » Technische analyse indicatoren

Technische analyse, voor velen een moeilijk te begrijpen begrip. Laten we het vereenvoudigd uitleggen. Stel je eens voor dat je in de stad bent met een groot aantal restaurants, waaronder bekende en plaatselijke tentjes. Hoe kies je dan het restaurant met het lekkerste eten?

De eerste optie is om van elk restaurant een beetje te proeven en de hygiëne te evalueren. In dat geval moet je misschien meer dan twintig verschillende restaurants af en vervolgens zelf bepalen welk restaurant het beste is. Er is ook nog een tweede optie. Je kunt in een hoekje gaan zitten en kijken wat het drukste restaurant is, om er vervolgens vanuit te gaan dat daar het lekkerste eten wordt geserveerd. Je gaat er vanuit dat het grote publiek jouw voorkeuren zal delen.

Dit is misschien niet de introductie die je verwacht bij een artikel over technische analyses voor crypto. Maar toch is de laatste optie vergelijkbaar met een technische analyse. Bij een technische analyse analyseer je de koersgegevens van een cryptocurrency om vervolgens te bepalen of de cryptocurrency geschikt is voor aankoop. Deze koersgegevens komen voort uit het handelsgedrag van andere handelaren. Laten we eens gaan kijken hoe je zelf een technische analyse uitvoert en wat de belangrijkste candlestick patronen zijn die je moet kennen.

Wat is een technische crypto analyse?

Technische crypto analyse indicatoren

Uitleg over technische crypto analyse indicatoren

Een technische analyse is een handelstechniek die wordt gebruikt om beleggingen te evalueren en handelsmogelijkheden te vinden. Dat doe je door statistische patronen te onderzoeken die zijn afgeleid van handelsactiviteiten, zoals volume en prijsbeweging.

Technische analyses richten zich op de prijs en het volume van een cryptocurrency, in tegenstelling tot een fundamentele analyse, dat tot doel heeft de waardering van een cryptocurrency te beoordelen op basis van financiële resultaten, zoals de verkoop, de winst en de waarde van de totale markt.

Wanneer gebruik je een technische analyse?

Je kunt een technische analyse voor vrijwel ieder beleggingsproduct uitvoeren. Denk aan beleggingen in cryptocurrencies, aandelen, futures, grondstoffen, ETF’s, edelmetalen, turbo’s en meer.

Wanneer handelaren zich concentreren op prijsveranderingen op korte termijn binnen de markt, is een technische analyse gebruikelijk. Van elk verhandelbaar product dat wordt beïnvloed door vraag en aanbod, zoals cryptocurrencies, aandelen, obligaties en edelmetalen, kan de toekomstige waarde worden voorspeld middels een technische analyse.

Wil jij op de korte termijn in crypto handelen? Denk aan scalping en day trading, waar je cryptocurrencies niet langer dan één dag vasthoudt. Dan zou een technische analyse een ideaal middel kunnen zijn om de prijs van een cryptomunt te voorspellen.

Houdt er rekening mee dat je veel tijd en geld moet investeren om een technische analyse succesvol uit te voeren. Het vergt veel oefening en kan maanden duren voordat je winstgevende trades maakt met een technische analyse. Op sommige exchanges kun je handelen met ‘paper money’. Dit is nep geld waarmee je kunt oefenen zonder daadwerkelijk geld te verliezen. Heb je het eenmaal onder de knie, kun je aan de slag met echt geld.

Wat is het verschil tussen een technische analyse en fundamentele analyse?

De twee belangrijkste methodes voor het analyseren van cryptocurrencies zijn de fundamentele analyse en technische analyse. Zij staan op gespannen voet met elkaar, want beide onderzoeksmethodes hebben zo hun eigen voor- en tegenstanders.

Een fundamentele analyse is een techniek voor de prijsbepaling van cryptomunt door de intrinsieke waarde van een markt te berekenen. Fundamentele analisten bestuderen alles rondom een cryptocurrency. Zo kijken ze naar het team achter het cryptoproject, wie de concurrenten zijn, op welke blockchain het project draait, welke partners en adviseurs ze hebben, hoeveel ervaring de teamleden hebben, etc. De fundamentele analyse wordt vrijwel alleen gebruikt voor langetermijnbeleggingen.

De enige inputs die bij de technische analyse, in tegenstelling tot de fundamentele analyse, worden gebruikt, zijn de prijs en het volume van de cryptocurrency. Technische analisten gebruiken koersgrafieken, zoals TradingView, om patronen en tendensen te herkennen die aangeven wat een markt in de toekomst zal doen. Ze proberen dus niet de intrinsieke waarde van een cryptocurrency te bepalen. De technische analyse wordt vrijwel alleen gebruikt voor kortetermijnbeleggingen.

Dit zijn de 8 belangrijkste indicatoren voor crypto trading

Met indicatoren kun jij een technische analyse uitvoeren. Indicatoren kun je zien als instrumenten waar je een bepaalde analyse uit kunt halen. Iedere indicator analyseert gegevens op een andere manier. Het kan daarom interessant zijn om meerdere indicatoren naast elkaar te gebruiken. Zo krijg je een betere weergave op de koers van een cryptocurrency, en kun je ook met meer zekerheid een voorspelling opzetten.

Analyse cryptocurrency technisch

Inzicht in de belangrijkste technische analyse indicatoren

1: Moving Average

Het voortschrijdend gemiddelde, ofwel de Moving Average, is een instrument dat zeer nuttig kan zijn bij de handel in crypto omdat dit een sector is die zeer volatiel kan zijn. Het maakt het mogelijk de prijscurve af te vlakken en dus de schommelingen erin te verminderen. Dit zorgt voor een veel leesbaardere grafiek.

Moving Average is een instrument dat, zoals de naam aangeeft, wordt gebruikt om de gemiddelde prijs van een cryptocurrency te verkrijgen voor een bepaald tijdsinterval en over een lange periode. Je kunt dit hulpmiddel vinden voor alle mogelijke tijdsintervallen zoals 10 dagen, 50 dagen of 200 dagen, etc.

2: Exponential Moving Average

De Exponential Moving Average, ofwel het exponentieel voortschrijdend gemiddelde, wordt gebruikt door crypto traders. Het concentreert zich op recentere gegevens en is ideaal voor handel op kortere termijn.

Dat is in tegenstelling tot de Moving Average, die informatie over een lange periode analyseert. Deze indicator wordt in de handel gebruikt om een verandering in de trend over een korte periode te bevestigen, die zowel bullish als bearish kan zijn. genoemd.

3: Het volume

Volumes zijn een manier om het gedrag van beleggers en handelaren te leren kennen. Dit instrument wordt gebruikt om de volumes van koop- en verkooptransacties weer te geven. Dit is het aantal cryptomunten dat in een bepaalde periode wordt verhandeld.

De volumes worden rechtstreeks op de grafiek weergegeven en worden weergegeven door gekleurde verticale balken. Een koopvolume wordt weergegeven door een groene balk en een verkoopvolume door een rode balk.

Volumes zijn eigenlijk een manier om het sentiment van beleggers en handelaren op de markt te weten te komen, aangezien zij aangeven of een cryptocurrency wordt gekocht of verkocht.

4: Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD staat voor “Moving Average Convergence Divergence”. Deze technische analyse indicator komt overeen met het gemiddelde van twee Exponential Moving Averages van twee verschillende periodes. Meestal zijn de twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden gebaseerd op perioden van 12 en 26 dagen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om deze twee perioden te wijzigen.

Wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist, duidt dit op een koopsignaal. Omgekeerd, wanneer de MACD lijn de signaallijn in neerwaartse richting kruist, wijst dit op een verkoopsignaal. Deze indicator is dus een nauwkeurigere weergave van twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden en stelt ons in staat een sentiment te definiëren die bullish of bearish is.

5: Trends

Trends worden gebruikt om te bepalen in welke richting de prijs van een crypto token evolueert. Er zijn 3 soorten trends:

  • De horizontale trend komt overeen met een range en verschijnt wanneer de koers van een cryptomunt gedurende een bepaalde periode schommelt tussen prijzen die vergelijkbaar zijn. Deze indicator wordt weergegeven door een horizontale lijn en vertegenwoordigt steun- of weerstandsgebieden.
  • De opgaande lijn verschijnt wanneer de prijs van een cryptomunt steeds hogere en hogere pieken bereikt. Deze indicator wordt weergegeven door een lijn die loopt van een laag naar een hoog punt.
  • De neerwaartse trend verschijnt wanneer de prijs van een cryptocurrency steeds lagere en lagere dieptepunten bereikt. Deze indicator wordt weergegeven door een lijn die van een hoog naar een laag punt loopt.

Om een trendlijn op een grafiek weer te geven, moet je de highs of lows met elkaar verbinden. Een trend kan alleen worden gevalideerd als aan verschillende kenmerken wordt voldaan:

  • Een minimum van 2 hoogtes of 2 laagtes, of;
  • Een minimum van 3 pieken of 3 dalen is vereist om het te valideren.

Hoe volatieler de prijs is, zowel opwaarts als neerwaarts, hoe dichter de trendlijn bij de verticaliteit zal liggen en hoe minder betrouwbaar hij zal zijn.

6: Standard deviation

De standard deviation, ofwel standaardafwijking, is een maatstaf voor de spreiding van de waarde van een crypto. Deze spreiding is in feite de volatiliteit van de prijs. Dit instrument kan worden gebruikt om prijsbewegingen op korte termijn aan te tonen en toekomstige prijsvolatiliteit voorspellen.

De standaardafwijking meet in feite het verschil tussen de huidige prijs en de gemiddelde prijs. Wanneer de waarde van de standaardafwijking hoog is, wijst dit erop dat er zojuist een prijsverandering heeft plaatsgevonden. Dit kan een verandering zijn die omhoog of omlaag ging.

Omgekeerd, wanneer de waarde van de standaardafwijking laag is, geeft dit aan dat een prijsverandering te verwachten is, dit kan opwaarts of neerwaarts zijn. Dit betekent dat de prijs van de crypto volatiel zal worden.

7: Relative Strength Index (RSI)

RSI staat voor “Relative Strength Index” en is een manier om uit te vinden of een cryptovaluta overbought of oversold is. Deze technische analyse indicator is een waarde tussen 0 en 100 die kan worden gebruikt om te bepalen of de koers een bearish of bullish fase ingaat.

Wanneer de RSI ver verwijderd is van de 50-waarde, in beide richtingen, geeft dit aan dat een marktreactie wordt verwacht. Wanneer de RSI dicht bij 0 is, wijst dit op een oversold situatie. Omgekeerd, wanneer de RSI dicht bij 100 is, wijst dit op een overbought situatie.

Het voordeel van RSI is dat je makkelijk kunt bepalen of we een bearish of bullish fase ingaan. Het nadeel van deze indicator is dat hij geen rekening houdt met de handelsvolumes. Het is belangrijk op te merken dat de RSI op een grafiek wordt weergegeven door een gekleurde curve.

8: Bollinger Bands als technische analyse indicator

De Bollinger Bands zijn onderverdeeld in 3 verschillende gekleurde curven. Het middelste is een Moving Average dat, standaard, een periode van 20 dagen heeft.

De bovenste band is een eerste Bollinger Band die wordt berekend aan de hand van de standaardafwijking van de koers en wordt opgeteld bij de Moving Average-waarde. De onderste band is een tweede Bollinger Band die wordt berekend aan de hand van de standaardafwijking en wordt afgetrokken van de Moving Average-waarde. De standaardafwijking is meestal 2,0.

Het belang van deze indicator is om te weten te komen wanneer de waarde van een cryptocurrency afwijkt van het gemiddelde. Dit kan wijzen op een mogelijke trendbreuk.

Het kan gebeuren dat de waarde van de cryptovaluta boven of onder de Bollinger Bands komt. In dit geval, wanneer de waarde de bovenste band overschrijdt, is er sprake van een stijging en kan worden aangenomen dat een opwaartse fase is ingegaan. Omgekeerd, wanneer de waarde de onderste band overschrijdt, is er sprake van een daling en kan worden aangenomen dat een neerwaartse trend is begonnen.

Wanneer de twee banden uit elkaar bewegen, wijst dit op een hogere volatiliteit en dus op een mogelijke ommekeer van de markt. Omgekeerd, hoe dichter de banden bij elkaar liggen, hoe lager de volatiliteit.

Technische cryptocurrency analyse indicatoren samengevat

Het uitvoeren van een technische analyse kan jou helpen om een succesvolle crypto handelaar te zijn. In het specifiek kan een technische analyse in je voordeel werken wanneer je crypto op de korte termijn verhandeld. Handel je op de lange termijn, denk aan maanden of jaren, dan kan een fundamentele analyse meer op zijn plaats zijn.

Bij een technische analyse analyseer je de prijs en het volume van een cryptocurrency middels indicatoren. We zijn in dit artikel dieper ingegaan op de belangrijkste indicatoren binnen crypto trading. Natuurlijk zijn er nog veel meer indicatoren en we moedigen je ook zeker aan om hier onderzoek naar te doen.

Het is belangrijk om nog te vermelden dat het uitvoeren van een technische analyse door veel crypto tradings als lastig wordt ervaren. Je zult veel tijd, moeite en geld moeten investeren om succesvol te worden in het uitvoeren van een technische analyse. In het begin zul je veel geld verliezen, al kun je hier later natuurlijk je voordeel uit halen. Het is dan ook mogelijk om eerst met ‘paper money’ te oefenen.

Auteur van dit artikel

Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.