Crypto.be » Crypto voor beginners » Investeringsstrategieën en trading strategieën

We hebben gezien dat de kans op een rendabele belegging veel groter wordt als je als beginner in crypto een strategie gebruikt. Daarom leggen we je in deze bijdrage uit wat investeringsstrategieën en trading strategieën voor beginners zijn en wat het verschil tussen deze strategieën is.

Ook leggen we uit welke analyses men voor deze investeringsstrategieën en trading strategieën gebruikt. We sluiten af met een aantal belangrijke strategieën voor cryptobeleggers.

Wat is het verschil tussen investeringsstrategieën en trading strategieën?

Beide strategieën zijn erop gericht om zo veel mogelijk winst te maken met beleggen in crypto en de kans op verlies zo klein mogelijk te houden. Het grootste verschil tussen investeringsstrategieën en trading strategieën ligt in de termijn waarop je wilt traden en de beleggingshorizon die je gebruikt.

Crypto strategie investeren en traden voor beginners

Investeringsstrategieën en trading strategieën voor beginners

Welke drie typen van investeren in crypto zijn er?

Er zijn 3 manieren om in crypto te beleggen. Wij leggen ze kort uit:

 • Day trading of Intraday trading: bij deze vorm van investeren open en sluit je een positie in crypto binnen een dag. De focus is dus duidelijk gericht op rendement op hele korte termijn. Aangezien aan deze vorm van crypto investeren de grootste risico's kleven is deze methode vooral geliefd bij ervaren traders.
 • Swing trading: bij deze manier van investeren in crypto richt je je meer op de trends op korte termijn. De posities staan gemiddeld tussen 1 en 30 dagen open.
 • Position trading of trend trading: hier richt je je met jouw crypto investeringen op de langere termijn. Deze termijn is langer dan 30 dagen, maar kent geen eindtijd. Er zijn crypto beleggers die 10 jaar geleden Bitcoin (BTC) kochten en deze sindsdien niet meer aangeraakt hebben.

De trading strategieën richten zich vooral op day trading en swing trading, terwijl investeringsstrategieën vooral toegepast kunnen worden bij position trading.

Waar zijn trading strategieën en investeringsstrategieën op gebaseerd?

Er zijn 5 factoren die de koers kunnen beïnvloeden. Deze zetten we uiteraard voor je op een rij. De vijf factoren zijn:

 • Technische analyses
 • Fundamentele analyses
 • Historische analyses
 • On-chain metrics
 • Witte en zwarte zwanen

Deze analyses vormen de basis voor de investeringsstrategieën. Op een enkele uitzondering na (bijvoorbeeld de Dollar Cost Averaging strategie) zijn de meeste trading strategieën en investeringsstrategieën gebaseerd op een combinatie van een aantal van deze 5 factoren. Daarom bespreken we deze hierna kort:

Technische analyses: geschikt voor trading strategieën en investeringsstrategieën

Technische analyses zijn vooral financiële analyses die je op basis van de actuele en historische koersen van een cryptomunt kunt maken. Drie bekende voorbeelden zijn:

 • Bollinger bands: deze geven een bandbreedte aan waarbinnen de koersen zich bewegen;
 • Het voortschrijdend gemiddelde: de gemiddelde koers van een cryptomunt over een bepaald aantal dagen of weken. We kennen voortschrijdende gemiddeldes over lange termijn (200 dagen of 200 weken) en korte termijn (50 dagen tot 5 minuten);
 • Steunniveaus en weerstandsniveaus: op basis van de koersen en andere data schat men in waar de koersen steun hebben en waar de weerstand ligt die een koers moet doorbreken.

Uiteraard is deze uitleg erg basic, we zouden per begrip meerdere bijdragen kunnen schrijven voor een volledige uitleg. Veel analisten gebruiken verschillende ratio's en trends die men uit technische analyses afleidt om eigen strategieën te ontwikkelen.

Voor beginners is dit nog (te) veel gevraagd. Daarom leggen we hierna bekende ‘kant-en-klaar' strategieën uit. De technische analyses kan je voor lange periodes (soms zelfs jaren) maken, maar ook voor korte periodes (minuten of uren).

Fundamentele analyses: vooral geschikt voor investeringsstrategieën

Bij een fundamentele analyse kijken specialisten vooral naar alle niet-financiële aspecten van een cryptomunt. Hier komen vragen over de sterkte van het ontwikkelaarsteam en de haalbaarheid van de user case naar voren. Ook technische aspecten zoals de blockchain en veiligheidsmaatregelen komen hier aan de orde.

Het is duidelijk dat we hiermee vooral naar de lange termijn kijken. Dit neemt echter niet weg dat we op korte termijn koersschommelingen kunnen verwachten als er nieuws over de fundamentele factoren van een cryptomunt is.

Historische analyses: geschikt voor investeringsstrategieën en trading strategieën

Bij de historische analyse richten experts zich vooral op de vraag in hoeverre een koerspatroon in het verleden ook geschetst is (wellicht bij andere prijzen) of hoe de markt reageert op bepaalde ontwikkelingen (bijvoorbeeld een aankondiging van verhoging van de rente door de FED).

Ook deze analyses kun je maken voor een lang of kort koersverloop.

On-chain metrics: behoudens trends vooral geschikt voor trading strategieën

De on-chain metrics zijn relatief nieuw. Dit zijn data die beschikbaar komen door live analyses van de transacties op de blockchain. Daardoor kunnen (day)traders direct inspelen op veranderingen in de markt. Tendensen in on-chain metrics, bijvoorbeeld het aantal institutionele investeerders in de afgelopen maand ten opzichte van een jaar geleden of de vraag hoeveel % van de bezitters van een cryptomunt op een specifiek moment winst heeft kunnen gebruikt worden voor investeringsstrategieën.

Witte en zwarte zwanen hebben altijd invloed, maar voor hoe lang?

Een ‘black swan event' is een plotselinge gebeurtenis die de cryptokoersen negatief beïnvloedt. Een ‘white swan event' is de tegenpool, namelijk een gebeurtenis die plotseling grote koersstijging veroorzaakt. Uiteraard heeft een zwaan voor traders een direct effect op hun trading strategie, maar hoe lang het effect duurt hangt af van de vraag hoe structureel (de invloed van) de gebeurtenis is die de koers beïnvloedt. Hoe structureler de aard, hoe groter de kans dat ook investeringsstrategieën beïnvloedt worden.

De kant-en-klare investeringsstrategieën en trading strategieën zijn opgebouwd uit elementen van de diverse soorten analyses die we hiervoor bespraken. Daarnaast kun je natuurlijk diverse investerings- en trading strategieën tegelijk gebruiken. Zo kan je voor één cryptomunt op korte termijn een strategie hanteren die goed werkt bij een verwacht koersverlies (short gaan) terwijl je voor de lange termijn juist investeringsstrategieën gebruikt die passen bij een koersstijging (long posities).

Welke investeringsstrategie of trading strategie past bij jou?

In het algemeen kun je ervan uitgaan dat hoe korter de termijn is die je voor een positie wilt nemen, hoe groter het risico op koersdaling (en dus verlies) is. Door dit grotere risico zijn de mogelijke rendementen ook hoger. Om de juiste investeringsstrategieën te kiezen is het dus verstandig om jouw risicomanagementstrategie te bepalen.

Daarnaast heeft het kiezen van de juiste strategieën te maken met jouw emotionele en feitelijke situatie. Als je weet dat je het liefst 100x per dag de koersen checkt en nerveus wordt als deze 2% stijgen of dalen, dan is een trading strategie voor daytraders niet aan te bevelen. Datzelfde geldt natuurlijk voor jouw financiële situatie. Als jouw beleggingsbudget 10 euro per week is ligt een High Frequency Trading strategie niet voor de hand.

Dit zijn de bekendste investeringsstrategieën en trading strategieën voor beginners

Als crypto beginner moet je veel leren. Dat is op zich niet erg, want je kunt daar zelfs gratis cryptocurrency mee verdienen, maar het is dan wel verstandig om investeringsstrategieën te gebruiken die vrij makkelijk toe te passen zijn en die hun succes bewezen hebben.

Overigens geldt natuurlijk zoals bij elke belegging dat in het verleden behaalde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Dit gezegd hebbende zetten we 3 cryptostrategieën op korte en lange termijn voor je op een rij. Iedere strategie lichten we toe in een apart kennisartikel.

Bekendste crypto trading en investing strategieën

De bekendste crypto trading en investing strategieën

De drie bekendste investeringsstrategieën voor beginnende cryptobeleggers zijn:

De drie beste trading strategieën voor cryptobeginners zijn:

Natuurlijk maakt het handelen met investeringsstrategieën het beleggen in crypto makkelijker. Dat wil echter niet zeggen dat je met een investerings- of trading strategie op de automatische piloot kunt handelen. Daarom sluiten we dit artikel af met 3 veelgemaakte fouten bij investeringsstrategieën.

3 veelgemaakte fouten bij investeringsstrategieën

Ondanks het gebruik van een investeringsstrategie kan er veel fout gaan bij het beleggen in crypto als je niet oplet. Daarom is het verstandig je te verdiepen in risicomanagement. Door goed risicomanagement kan je deze 3 veelgemaakte fouten bij investeringsstrategieën vermijden:

 1. Emotioneel worden: een van de belangrijkste motieven voor het gebruik van investerings- of trading strategieën is het vermijden van foute beslissingen op basis van emoties. Dan is het natuurlijk cruciaal om ervoor te zorgen dat je je wel aan jouw crypto strategie houdt als het spannend wordt in de markt. Een geautomatiseerde trading tool zoals Diamond Pigs biedt op dit vlak de uitkomst.
 2. Voorkom transactiefouten. Als je crypto overboekt van de ene wallet naar de andere heb je een wallet-adres nodig. Dit adres is bijzonder lang. Daarom kun je het beste altijd de copy/paste functie gebruiken. Wanneer je bij een bank een cijfer te veel of te weinig invult bij een rekeningnummer krijg je een foutmelding. Dit is anders bij crypto-transacties. Als het wallet-adres fout is wordt de transactie toch doorgevoerd en ben jij jouw crypto kwijt. Daarom is het na copy/paste altijd belangrijk de eerste 2 en laatste 3 karakters van het adres te controleren voor je een transactie doet.
 3. Te veel of te weinig diversificatie: we zagen bij risicomanagement dat het niet goed is om al jouw eieren in één mandje te leggen. Daarom is crypto diversificatie goed, maar overdiversificatie is niet goed als je overzicht wilt houden. Daarom beleggen de meeste cryptobeleggers in minimaal 5 en maximaal 10 verschillende cryptomunten. Dit ligt voor beroepsbeleggers uiteraard anders.

Nu we de basis van investerings- en trading strategieën hebben uitgelegd is het tijd om de belangrijkste investeringsstrategieën te bespreken. Je kunt je natuurlijk ook eerst verdiepen in de andere stappen in ons crypto voor beginners stappenplan.

Auteur van dit artikel

Disclaimer: Alle informatie op Crypto.be – wat ook voor deze pagina geldt – is geen financieel advies en wij zijn geen financieel adviseurs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor jouw financiële keuzes. De informatie op deze website is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt.